ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОБРОБКУ ТА ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Товариство з обмеженою відповідальністю «ЮСКАН Україна» (далі – «компанія ЮСКАН», або ТОВ «ЮСКАН

Україна») зобов'язується захищати й поважати Ваше право на конфіденційність. У цьому Положенні про обробку та захист персональних даних (далі – «Положення») зазначені цілі збору Ваших даних і процес їх обробки ТОВ «ЮСКАН Україна». Використовуючи наш Сайт на своєму комп'ютері, мобільному пристрої і:

  • заповнюючи веб-форми, що містять Ваші персональні дані, і(або)

  • передаючи Ваші персональні дані ТОВ «ЮСКАН Україна» іншим способом, Ви погоджуєтеся на умови, описані в Положенні.

ТОВ «ЮСКАН Україна» обробляє Ваші дані відповідно до законодавства України. Ми гарантуємо сумлінний збір даних і збереження їх конфіденційності.

1. ТЕРМІНИ Й ВИЗНАЧЕННЯ

Персональні дані (далі - «ПДн», або «персональні дані») – будь-яка інформація, що відноситься до прямо чи побічно визначеної або такої, що визначається, фізичної особи (суб’єкту ПДн).

Суб'єкт ПДн, Користувач – фізична особа (клієнт, відвідувач сайту компанії ЮСКАН, споживач послуг компанії ЮСКАН, зокрема потенційний або активний), до якої відносяться оброблювані компанією ЮСКАН персональні дані. У цьому документі це фізична особа, що має намір скористатися послугами компанії ЮСКАН.

Оператор ПДн – ТОВ «ЮСКАН Україна».

Обробка ПДн – будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), вчинених з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (відновлення, зміну), витягнення, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлювання, блокування, видалення, знищення персональних даних.

Автоматизована обробка ПДн – обробка персональних даних за допомогою засобів обчислювальної техніки.

Неавтоматизована обробка ПДн – обробка персональних даних, що містяться в інформаційній системі або витягнуті з такої системи за особистої участі людини.

Транскордонна передача ПДн – передача персональних даних на територію іноземної держави органу влади іноземної держави, іноземній фізичній особі або іноземній юридичній особі.

Сайт(и) – такі сайти, включаючи (не обмежуючись): https://www.youscan.io.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Це Положення розроблено відповідно до законодавства України про захист персональних даних. Положення визначає порядок і умови обробки Пдн компанією-оператором Пдн ТОВ «ЮСКАН Україна» і встановлює порядок роботи із Пдн, правила захисту Пдн, визначає права, обов'язки й відповідальність керівників структурних підрозділів і працівників компанії-оператора Пдн ТОВ «ЮСКАН Україна».

2.2. Цілями цього Положення є:

2.2.1. визначення порядку обробки Пдн;

2.2.2. забезпечення відповідності порядку обробки Пдн у ТОВ «ЮСКАН Україна» законодавству України в сфері Пдн;

2.2.3. забезпечення захисту Пдн.

2.3. Завданнями цього Положення є:

2.3.1. визначення принципів обробки Пдн;

2.3.2. визначення умов обробки Пдн, способів захисту Пдн;

2.3.3. визначення прав суб'єктів Пдн, прав і обов'язків ТОВ «ЮСКАН Україна» під час обробки Пдн.

2.4 Дія цього Положення поширюється на процеси обробки Пдн у ТОВ «ЮСКАН Україна» з використанням засобів автоматизації, зокрема з використанням інформаційно-телекомунікаційних мереж, і без використання таких засобів.

2.5. хвалення рішень, які стосуються Ваших прав або інтересів, на підставі винятково автоматизованої обробки Ваших персональних даних не здійснюється.

2.6. ТОВ «ЮСКАН Україна» забезпечує запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (відновлення, зміну), витягнення персональних даних громадян України з використанням баз даних, що перебувають на території України.

2.7. Це Положення набуває чинності з моменту його затвердження й діє безстроково до заміни його новим положенням (новою редакцією Положення).

2.8. ТОВ «ЮСКАН Україна» здійснює перегляд цього Положення і його актуалізацію в міру необхідності, зокрема:

2.8.1. у разі зміни порядку обробки Пдн у ТОВ «ЮСКАН Україна»;

2.8.2. за результатами перевірок органу із захисту прав суб'єктів Пдн вимогам, що виявили невідповідності законодавству України щодо забезпечення безпеки Пдн;

2.8.3. у разі зміни вимог законодавства України в сфері Пдн до порядку обробки й забезпечення безпеки Пдн;

2.8.4. у разі виявлення істотних порушень за результатами внутрішніх перевірок системи захисту Пдн.

2.9. Не допускається надання Пдн, що належать іншому суб’єкту, без його згоди. Ви відповідаєте за наслідки, які могло спричинити невиконання вищевказаної вимоги.

3. ЗБІР І ПОДАЛЬШЕ ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ. ПЕРЕЛІК І МЕТА ОБРОБКИ

3.1. Оператор збирає й зберігає тільки ті персональні дані, які необхідні для використання сайтів, сервісів, служб, програм, продуктів і/або послуг Оператора (далі — Сервіси).

3.2. Політика діє щодо всієї інформації (персональних даних), яку Оператор може одержати про Користувача під час використання Сервісів і під час виконання Оператором угод.

3.3. Персональні дані Користувача Оператор обробляє в таких цілях:

3.3.1. ідентифікація сторони в рамках надання Сервісів;

3.3.2. надання користувачу персоналізованих Сервісів і виконання угод;

3.3.3. зв'язок з Користувачем, зокрема надсилання повідомлень, запитів і інформації, що стосуються використання Сервісів, виконання угод і договорів, а також обробка запитів і заявок від Користувача;

3.3.4. проведення маркетингових досліджень і рекламних кампаній;

3.3.5. поліпшення якості Сервісів, зручності їх використання, розробка нових Сервісів;

3.3.6. проведення статистичних і інших досліджень на основі знеособлених даних.

3.4. Ваші персональні дані можуть оброблятися з окремої згоди в інших випадках на Ваш розсуд і розсуд ТОВ «ЮСКАН Україна».

3.5. Такі дані можуть бути нами запитані й на Ваш розсуд надані:

3.5.1. Прізвище, Ім'я, По батькові (за наявності), дата народження, стать;

3.5.2. Адреса проживання;

3.5.3. Контактні дані (телефон, адреса електронної пошти);

3.5.4. Фінансова інформація, включаючи номер кредитної або дебетової карти (тільки останні чотири цифри номера карти), або іншу платіжну інформацію;

3.5.5. Історія придбання Вами Сервісів ЮСКАН;

3.5.6. Історія звернень до ТОВ «ЮСКАН Україна» і взаємодії з ТОВ «ЮСКАН Україна»;

3.5.7. Ваші інтереси й переваги;

3.5.8. Інші дані на Ваш розсуд і розсуд ТОВ «ЮСКАН Україна».

3.6. Ми працюємо з перевіреними третіми особами й можемо надати їм Ваші дані. Оператор має право передати персональну інформацію користувача третім особам у таких випадках:

3.6.1. Передача необхідна для використання Користувачем певного Сервісу або для виконання певної угоди або договору з Користувачем;

3.6.2. Передача необхідна для досягнення цілей, здійснення й виконання функцій, повноважень і обов'язків, покладених законодавством України на Оператора;

3.6.3. З метою забезпечення можливості захисту прав і законних інтересів Оператора або третіх осіб у випадках, коли Користувач порушує договір, цю Політику або інші документи, що містять умови використання конкретних Сервісів.

3.7. Ми використовуємо платіжні системи перевірених третіх осіб, забезпечуємо безпеку Ваших платежів і припиняємо можливість використовувати Ваші дані в шахрайських цілях.

3.8. Якщо Ви погодилися одержувати рекламну інформацію ЮСКАН, ми можемо здійснювати це телефоном, за допомогою текстових або графічних повідомлень, електронною поштою, поштовими відправленнями або іншим способом.

3.9. Стосовно персональних даних Користувача зберігається конфіденційність, окрім випадків обробки персональних даних, доступ необмеженого кола осіб до яких добровільно наданий Користувачем.

3.10. Оператор не здійснює обробку спеціальних категорій персональних даних.

3.11. Оператор не здійснює обробку біометричних персональних даних (відомості, які характеризують фізіологічні й біологічні особливості людини, на підставі яких можна встановити її особу).

3.12. Оператор здійснює обробку персональних даних з використанням засобів автоматизації.

3.13. Під час збору персональних даних Оператор забезпечує запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (відновлення, зміну), витягнення персональних даних громадян України з використанням баз даних, що перебувають на території України.

4. ОБРОБКА ТЕХНІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ І COOKIE ФАЙЛИ

4.1. Для поліпшення нашого Сайту й забезпечення найкращого надання Вам контенту на комп'ютері або мобільному пристрої, а також для надання Вам можливості швидкої й легкої навігації по нашому Сайту, ми обробляємо такі дані, як IP-адресу, інформацію про Ваш браузер і операційну систему, дані з «cookies» і іншу подібну інформацію.

4.2. Такі дані передаються Вашим пристроєм, з якого Ви відкриваєте наш сайт, автоматично й використовуються нами винятково в статистичних цілях, для аналізу способів поліпшення якості товарів ЮСКАН, купівельного обслуговування й надання супутніх послуг (сервісів).

4.3. ТОВ «ЮСКАН Україна» використовує файли cookie для поліпшення якості обслуговування. Деякі файли cookie необхідні для роботи наших служб, інші ж використовуються для збору статистичних даних про то, як ви використовуєте веб-сайт, щоб зробити його зручнішим для вас. Деякі файли cookie є тимчасовими й будуть видалені після того, як ви закриєте вікно браузера, інші ж — постійні, вони будуть зберігатися на комп'ютері триваліший час. Крім того, ми застосовуємо локальні файли cookie — вони пов'язані із проведенням локальних кампаній і будуть видалені після завершення кампанії.

4.4. Деякі файли cookie дуже необхідні для роботи сайту, інші ж допомагають нам поліпшити його ефективність і зробити його цікавішим для вас.

4.5. Призначення необхідних файлів cookie, зокрема:

4.5.1. Збереження вмісту кошика електронних покупок;

4.5.2. Збереження відомостей про поточний етап оформлення замовлення.

4.6. Призначення функціональних файлів cookie:

4.6.1. Збереження даних користувача під час входу на сайт;

4.6.2. Перевірка захисту даних користувача під час входу на сайт;

4.6.3. Забезпечення погодженості відображуваної на сайті інформації;

4.6.4. Можливість надання підтримки через інтернет-чат.

4.7. Призначення файлів cookie, що поліпшують ефективність:

4.7.1. Поліпшення ефективності роботи веб-сайту.

4.7.2. Оптимізація сайту для користувачів.

4.8. Призначення файлів cookie, що використовуються для таргетинга:

4.8.1. Забезпечення можливості поділитися інформацією в соціальних мережах;

4.8.2. Передача іншим веб-сайтам даних, що використовуються для персоналізації реклами.

4.9. Приклади застосування:

4.9.1. Файли cookie використовуються для поліпшення якості обслуговування;

4.9.2. Забезпечення функціонування деяких спеціальних служб (зокрема платіжних систем), які не можуть працювати без використання файлів cookie;

4.9.3. Ідентифікація користувача за пристроєм. Завдяки таким файлам cookie вам не прийдеться повторно вносити дані під час виконання одного завдання;

4.9.4. Ідентифікація користувача, який зареєструвався на сайті ЮСКАН, що дозволяє не запитувати ім'я користувача й пароль для перегляду кожної веб-сторінки;

4.9.5. Визначення кількості користувачів різних послуг. Це допомагає нам полегшити доступ до них і забезпечити необхідну швидкість роботи;

4.9.6. Аналіз даних про характер використання Сервісів.

4.10. Якщо ви відмовитеся від використання файлів cookie на нашому сайті, робота деяких сторінок і функцій може бути порушена.

4.11. Якщо ви бажаєте видалити файли cookie, що вже зберігаються на комп'ютері, скористайтеся інструкціями для вашого браузера, вибравши пункт «Допомога» з меню браузера.

4.12. Докладніші відомості про файли cookie, їх видалення й керування ними містяться на сайті www.aboutcook-ies.org і в інструкціях до вашого браузера.

5. У ЯКИХ ВИПАДКАХ МИ МАЄ ПРАВО РОЗКРИВАТИ ТРЕТІМ ОСОБАМ ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ, ЩОНАДАЮТЬСЯ НАМ

5.1. Ми можемо розкривати Ваші персональні дані нашим співробітникам, іншим компаніям, що входять до Групи компаній Youscan, і перевіреним партнерам ТОВ «ЮСКАН Україна», які будуть їх обробляти за дорученням ТОВ «ЮСКАН Україна».

5.2. Ми зобов'язуємося докладати необхідних зусиль для захисту Вас від шахрайства й інших злочинних дій. Із цієї причини ми можемо передати наявні в нас дані про Вас фінансовим організаціям і організаціям, що спеціалізуються на запобіганні шахрайським і злочинним діям. Іноді ми зобов'язані розкривати наявні в нас дані правоохоронним і іншим органам влади, якщо це передбачено законодавством України.

5.3. Ми докладаємо всіх зусиль для забезпечення захисту Ваших персональних даних у разі їхнього надання за межі ТОВ «ЮСКАН Україна» і гарантуємо наявність процесів для їхнього захисту. Усі треті особи, що обробляють персональні дані за дорученням ТОВ «ЮСКАН Україна», гарантують дотримання всіх застосовних норм і стандартів.

6. ЗГОДА НА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

6.1 Цим Ви, як суб'єкт персональних даних, надаєте згоду ТОВ «ЮСКАН Україна» з місцезнаходженням за адресою, зазначеною в розділі 2 цього Положення, на обробку своїх персональних даних, перелік яких зазначений у п. 4. Положення, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (відновлення, зміну), витягнення, використання, передачу (поширення, надання, доступ), включаючи транскордонну передачу даних з урахуванням чинного законодавства України, знеособлювання, блокування, видалення, знищення персональних даних з використанням і без використання засобів автоматизації відповідно до мети, зазначеної в п. 4 Положення.

6.2. Надана Вами відповідно до цього Положення згода на обробку Ваших персональних даних діє до моменту відкликання Вами зазначеної згоди на умовах Положення, якщо інше не передбачено чинним законодавством України.

6.3. Надана Вами відповідно до цього Положення згода на обробку Ваших персональних даних може бути в будь-який момент Вами відкликана. У зазначеному разі ТОВ «ЮСКАН Україна» зобов'язано припинити обробку Ваших персональних даних або забезпечити припинення такої обробки (якщо обробка персональних даних здійснюється іншою особою, що діє за дорученням ТОВ «ЮСКАН Україна») і у разі, якщо збереження персональних даних більш не потрібно для цілей обробки персональних даних, знищити персональні дані або забезпечити їхнє знищення (якщо обробка персональних даних здійснюється іншою особою, що діє за дорученням ТОВ «ЮСКАН Україна») в установлений законодавством України строк, якщо інше не передбачено договором, стороною якого, вигодонабувачем або поручителем за яким Ви є, іншою угодою між ТОВ «ЮСКАН Україна» і Вами, або якщо ТОВ «ЮСКАН Україна» не має права здійснювати обробку персональних даних без Вашої згоди на підставах, передбачених законодавством України. Ви можете надіслати в ТОВ «ЮСКАН Україна» відкликання наданої раніше згоди на обробку Ваших персональних даних одним з таких способів:

6.3.1. Надіславши відповідну заяву поштою на адресу: Київ 01001, вул. Велика Житомирська 20;

6.3.2. Надіславши відповідну заяву у формі електронного документа, підписаного електронним підписом відповідно до законодавства України, на адресу електронної пошти privacy@youscan.io ;

6.4. У ряді випадків, передбачених законодавством, ТОВ «ЮСКАН Україна» може продовжити обробку Ваших персональних даних після відкликання Вашої згоди.

7. ДЕ І ЯК МИ ЗБЕРІГАЄМО ВАШІ ДАНІ

ТОВ «ЮСКАН Україна» гарантує, що отримані від Вас дані зберігаються в захищеному середовищі. Це означає, що Ваші дані захищені від несанкціонованого доступу, розголошення, використання, зміни або знищення як організаціями, так і фізичними особами. Це забезпечується наявністю відповідних технічних адміністративних і практичних заходів захисту. Первинним місцем збору й зберігання Ваших персональних даних є територія України. Згодом Ваші дані можуть бути передані на територію іноземної держави у випадках і в порядку, передбачених законодавством України (транскордонна передача).

8. ТЕЛЕФОННІ ДЗВІНКИ

Дзвінки в центр підтримки клієнтів ТОВ «ЮСКАН Україна» можуть записуватися. Це здійснюється в заявлених в п. 4 цього Положення цілях обробки Ваших даних. Телефонуючи до центру підтримки клієнтів і продовжуючи розмову зі співробітником центру підтримки клієнтів, Ви погоджуєтеся на обробку даних, що надаються Вами, на умовах цього Положення.

9. ВІДНОВЛЕННЯ ЗАПИСІВ

Якщо Ви виявите неточність у Ваших персональних даних або необхідність їх оновлення (наприклад, Ви змінили ім'я, адресу й тощо), зв'яжіться з нами, щоб ми могли їх змінити. ТОВ «ЮСКАН Україна» у строк, установлений законодавством України, зобов'язано внести до Ваших даних необхідні зміни. Ви можете надіслати в ТОВ «ЮСКАН Україна» вимогу про внесення змін до Ваших персональних даних одним з таких способів:

9.1. Надіславши відповідну заяву у формі електронного документа, підписаного електронним підписом відповідно до законодавства України, на адресу електронної пошти privacy@youscan.io.

10. ОСТУП ДО ІНФОРМАЦІЇ

10.1. Якщо Ви бажаєте знати, які саме Ваші персональні дані обробляє ТОВ «ЮСКАН Україна», ми надамо Вам цю інформацію у встановлений законодавством України строк. Для одержання такої інформації Ви можете звернутися до ТОВ «ЮСКАН Україна» одним з таких способів за умови виконання Вами вимог, передбачених законодавством:

10.1.1. Надіславши відповідну заяву поштою на адресу: Київ 01001, вул. Велика Житомирська 20;

10.1.2. Надіславши відповідну заяву у формі електронного документа, підписаного електронним підписом відповідно до законодавства України, на адресу електронної пошти privacy@youscan.io.

10.2. Водночас Ваш запит повинен містити:

10.2.1. номер основного документа, що засвідчує Вашу особу, відомості про дату видачі зазначеного документа, орган, що його видав;

10.2.2. відомості, що підтверджують Вашу участь у відносинах з ТОВ «ЮСКАН Україна» (номер договору, дата укладання договору, умовне словесне позначення й (або) інші відомості), або відомості, які іншим способом підтверджують факт обробки персональних даних оператором;

10.3. ваш підпис (у разі електронної заяви – електронний підпис).

11. ПИТАННЯ

Якщо у Вас є будь-які питання щодо цього Положення, зв'яжіться з нами:

11.1. поштою на адресу: Київ 01001, вул. Велика Житомирська 20;

11.2. на адресу електронної пошти privacy@youscan.io.

12. ВНЕСЕННЯ ЗМІН У ПОЛОЖЕННЯ

ТОВ «ЮСКАН Україна» має право періодично обновляти це Положення. Датою випуску оновленої редакції Положення вважається дата, зазначена у верхній частині Положення. Попередня редакція втрачає свою чинність в дату випуску нової редакції.